Voce mai apropiată

Camera video detectează faţa unei persoane şi înregistrează clar vocea.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Microfon] [Voce mai apropiată].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Detectează feţe şi înregistrează clar vocile.

Dezactivat ()
Nu detectează feţe şi nu înregistrează clar vocile.


Note
  • Funcţia [Voce mai apropiată] nu se activează atâta timp cât este conectat un microfon extern la camera video.

  • Când setaţi [Nivel înreg. audio] la [Manual], [Voce mai apropiată] este setat automat la [Dezactivat].

  • Când doriţi să înregistraţi sunetul clar, fără interferenţe, de exemplu când filmaţi un concert de muzică, setaţi [Voce mai apropiată] la [Dezactivat].

Subiecte corelate