Nivel înreg. audio

Puteţi ajusta nivelul de înregistrare audio.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Microfon] [Nivel înreg. audio].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Auto
Nivelul de înregistrare audio este ajustat automat.

Manual ()
Ajustaţi nivelul de înregistrare audio cu pentru a ridica nivelul de înregistrare audio şi cu pentru a coborî nivelul de înregistrare audio.

Note
  • Setarea va fi resetată de fiecare dată când comutaţi între [Auto] şi [Manual].

  • Când [Nivel înreg. audio] este setat la [Manual], următorul va comuta la [Dezactivat].

  • [Voce mai apropiată]

  • [Mic. încorporat zoom]

  • Se recomandă să purtaţi căşti pentru a opera în timp ce verificaţi nivelul.

  • Când înregistraţi continuu sunet puternic, puteţi înregistra un sunet mai natural selectând un nivel mai scăzut în avans.

  • Limitatorul este întotdeauna activ, indiferent de valoarea de setare a nivelului de înregistrare.

  • Când utilizaţi un microfon dedicat care este conectat cu Talpa cu interfaţă multiplă, setarea nivelului de înregistrare nu va fi validă şi nu veţi putea ajusta nivelul de înregistrare.