Caroiaj

Puteţi afişa liniile şi verifica dacă subiectul este orizontal sau vertical. Dacă poziţionaţi subiectul în punctul de intersecţie a liniilor de grilă, veţi obţine o compoziţie echilibrată. Liniile nu sunt înregistrate.
  1. [Aparat foto/Microfon] [Asistenţă fotografiere] [Caroiaj].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Dezactivat
Nu afişează liniile de grilă.

Activat
Afişează liniile de grilă.

Note
  • Chenarul exterior al liniilor de grilă indică zona de afişare a unui televizor care nu este compatibil cu afişarea la dimensiune completă.