Afiş. niv. audio

Puteţi selecta dacă doriţi sau nu să afişaţi nivelul audio.
Forma nivelului audio diferă în funcţie de setarea [Mod audio].
  1. [Aparat foto/Microfon] [Asistenţă fotografiere] [Afiş. niv. audio].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Afişează nivelul audio.

Dezactivat
Nu afişează nivelul audio.