Mod panoramic

Atunci când înregistraţi filme cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD), puteţi selecta raportul între lăţimea şi înălţimea imaginilor.
  1. [Cal. imag./Dimens.] [Mod panoramic].

  1. Selectaţi elementul dorit.


PANORAMIC 16:9
Înregistrează filme pe ecran complet pentru un televizor cu ecran de 16:9 (panoramic).

4:3 ()
Înregistrează filme pe ecran complet pentru un televizor cu ecran de 4:3.

Note
  • Pentru detalii cu privire la formatul imaginii televizorului care va fi conectat, consultaţi manualele de utilizare ale televizorului.

Subiecte corelate