Şterge

  1. [Editare/Copiere] [Şterge].

  1. Selectaţi setarea dorită ([Imagini multiple] sau [Toate în Eveniment]).


Imagini multiple
Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să-l ştergeţi, adăugaţi semne de bifare imaginilor dorite şi apoi selectaţi .

Toate în Eveniment
Puteţi şterge toate imaginile simultan de la data selectată.
Selectaţi data pe care doriţi să o ştergeţi folosind / şi apoi selectaţi .

Pentru a şterge o porţiune dintr-un film

Puteţi diviza un film şi îl puteţi şterge.
Note
  • Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile importante.

  • Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a. din camera video în timpul ştergerii imaginilor. Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.

  • Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce ştergeţi imagini de pe aceasta.

  • Dacă ştergeţi filme/fotografii care sunt incluse în scenarii salvate, vor fi şterse şi scenariile.

Subiecte corelate
Anulaţi protecţia: [Protejează]
Pentru a diviza un film: Divizarea unui film