Protejează

Protejaţi filmele şi fotografiile pentru a evita ştergerea lor din greşeală.
va fi afişat pe imaginile protejate.
  1. [Editare/Copiere] [Protejează].

  1. Selectaţi setarea dorită ([Imagini multiple] sau [Set. toate Eveniment]).


Imagini multiple
Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să-l protejaţi, adăugaţi semne de bifare imaginilor dorite şi apoi selectaţi .
  • Puteţi selecta imagini multiple.

  • Selectaţi imaginea cu pentru ca semnul să dispară şi să puteţi anula protecţia.


Set. toate Eveniment
Puteţi proteja toate imaginile simultan de la data selectată.
Selectaţi data pe care doriţi să o protejaţi folosind / şi apoi selectaţi .
  • Nu puteţi selecta mai multe date.

Pentru a anula protecţia unui eveniment

Puteţi anula protecţia tuturor imaginilor simultan de la data selectată.
La pasul 2 de mai sus, selectaţi [Elim toate Eveniment], selectaţi data imaginilor cărora doriţi să le anulaţi protecţia cu butoanele / şi apoi selectaţi .