Copiază

Puteţi copia imagini stocate pe suportul de înregistrare al camerei. Înregistrarea originală a imaginii nu va fi ştearsă după terminarea operaţiei de copiere.
După ce selectaţi [Copiază], apare un ecran care vă cere să selectaţi sursa şi destinaţia imaginilor pe care doriţi să le copiaţi. Selectaţi elementul dorit.
  1. [Editare/Copiere] [Copiază].

  1. Selectaţi setarea dorită ([Imagini multiple] sau [Toate în Eveniment]).


Imagini multiple
Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să-l copiaţi, adăugaţi semne de bifare imaginilor dorite şi apoi selectaţi .

  • Puteţi selecta imagini multiple.


Toate în Eveniment
Puteţi copia toate imaginile simultan de la data selectată. Selectaţi tipul de imagine pe care doriţi să-l copiaţi, selectaţi data pe care doriţi s-o copiaţi cu / , apoi selectaţi .
  • Nu puteţi selecta mai multe date.

Note
  • Atunci când înregistraţi o imagine pe cartela de memorie pentru prima dată, creaţi fişierul cu baza de date de imagini selectând [Setare] [Setări suport] [Rep. fiş. bd. imagine] [Cartelă memorie].

  • Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru a preveni descărcarea acumulatorului în timpul copierii.

  • Nu puteţi copia imagini de pe cartela de memorie în memoria internă a camerei video (modele fără o funcţie de intrare USB).

Subiecte corelate
Verificarea imaginii copiate: [Selectare suport]