Selectare suport

Puteţi selecta suportul de stocare pe care vor fi salvate imaginile.
  1. [Setare] [Setări suport] [Selectare suport].

  1. Selectaţi suportul de înregistrare dorit.