Format

Formatarea presupune ştergerea tuturor filmelor şi a fotografiilor pentru a recupera spaţiu liber pentru înregistrare.
 1. [Setare] [Setări suport] [Format].

 1. Selectaţi suportul de înregistrare pe care doriţi să-l formataţi şi apoi selectaţi .

Note
 • Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând adaptorul de c.a. furnizat pentru această operaţie. [Detalii]

 • Pentru a evita pierderea unor imagini importante, se recomandă să le salvaţi înainte de a formata suportul de înregistrare.

 • Filmele şi fotografiile protejate vor fi, de asemenea, şterse.

 • Aveţi grijă să nu faceţi următoarele lucruri în timpul afişării mesajului [Se execută...].

 • Deschideţi/închideţi ecranul LCD.

 • Atingeţi butoanele de pe ecranul camerei video.

 • Scoateţi cartela de memorie din camera video.

 • Deconectaţi adaptorul de c.a.

Pentru a preveni recuperarea datelor din memoria internă

Dacă aruncaţi sau transferaţi camera video unei alte persoane, se recomandă să efectuaţi procedura [Golire] pentru a evita divulgarea datelor dvs. personale.
Când memoria internă este selectată pe ecranul [Format], selectaţi [Golire].
 • Nu puteţi efectua procedura [Golire] dacă nu conectaţi adaptorul de c.a. la sursa de c.a.

 • Pentru a evita pierderea unor imagini importante, ar trebui să le salvaţi pe un calculator sau pe alte dispozitive înainte de efectuarea procedurii [Golire].

 • Deconectaţi toate cablurile cu excepţia adaptorului de c.a. Nu deconectaţi adaptorul de c.a. în timpul procedurii.

 • Dacă întrerupeţi procedura [Golire] în timp ce apare mesajul [Se execută...], asiguraţi-vă că finalizaţi operaţia efectuând procedura [Format] sau [Golire] la următoarea utilizare a camerei video.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model