Tip TV

Atunci când redaţi filme şi fotografii, este necesar să convertiţi semnalul în funcţie de televizorul conectat. Filmele şi fotografiile înregistrate sunt redate conform ilustraţiilor de mai jos.
  1. [Setare] [Conexiune] [Tip TV].

  1. Selectaţi elementul dorit.


16:9
Selectaţi această variantă pentru a viziona filmele pe un televizor 16:9 (panoramic).
Filmele şi fotografiile înregistrate în modul 16:9 (panoramic)
Filmele şi fotografiile înregistrate în modul 4:3

4:3
Selectaţi această variantă pentru a viziona filmele şi fotografiile pe un televizor standard cu un format 4:3.
Filmele şi fotografiile înregistrate în modul 16:9 (panoramic)
Filmele şi fotografiile înregistrate în modul 4:3