CONTROL PT. HDMI (Control pentru HDMI)

Atunci când conectaţi camera video la un televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync cu ajutorul unui cablu HDMI, puteţi reda filmele pe camera video îndreptând telecomanda televizorului spre televizor. [Detalii]
  1. [Setare] [Conexiune] [CONTROL PT. HDMI].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Acţionează camera video cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Dezactivat
Nu acţionează camera video cu ajutorul telecomenzii televizorului.