Setare USB LUN

Îmbunătăţeşte compatibilitatea cu dispozitivele externe, limitând funcţiile conexiunii USB.
  1. [Setare] [Conexiune] [Setare USB LUN].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Multiplu
Folosiţi această setare pentru operaţii obişnuite.

Individual
Încercaţi această setare doar dacă nu vă puteţi conecta la un dispozitiv extern.