Ind. lumină înreg.

Puteți seta ca ledul pentru înregistrare de pe partea frontală a camerei video să nu se aprindă.
  1. [Setare] [Setări generale] [Ind. lumină înreg.].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Ledul de înregistrare al camerei video se aprinde.

Dezactivat
Ledul de înregistrare al camerei video nu se aprinde.