Telecomandă

  1. [Setare] [Setări generale] [Telecomandă].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Selectaţi această opţiune atunci când utilizaţi telecomanda fără fir furnizată.

Dezactivat
Selectaţi această opţiune atunci când nu utilizaţi telecomanda fără fir furnizată.

Subiecte corelate