Calibrare

Folosiţi această funcţie dacă butoanele de pe ecranul tactil nu funcţionează corect.
Se recomandă ca în timpul operaţiei să conectaţi camera video la sursa de c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. furnizat.
  1. [Setare] [Setări generale] [Calibrare].

  1. Atingeţi de 3 ori „” afişat pe ecran cu colţul unei cartele de memorie sau al unui obiect asemănător.

Atingeţi [Anulează] pentru a anula calibrarea.
Note
  • Dacă nu aţi apăsat în punctul corespunzător, încercaţi din nou calibrarea.

  • Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru calibrare. În caz contrar, aţi putea deteriora ecranul LCD.

  • Nu puteţi calibra ecranul LCD dacă este rotit sau închis cu faţa spre exterior.