Mod demo

Când camera video este conectată la o sursă de c.a. şi nu se încearcă să se efectueze nicio operaţie o anumită perioadă de timp, fiind setat modul de înregistrare a filmelor sau modul Vizualizare Eveniment, începe redarea unui film demonstrativ.
  1. [Setare] [Setări generale] [Mod demo].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Efectuaţi setările pentru redarea filmului demonstrativ.

Dezactivat
Nu apare demonstraţia.

Note
  • În setarea implicită, filmul demonstrativ este în Vizualizare eveniment. Dacă ştergeţi filmul demonstrativ, acesta nu mai poate fi recuperat.

  • Un film înregistrat de dvs. poate fi setat ca film demonstrativ dacă îndeplineşte în întregime următoarele condiţii.

  • Filmul este protejat.

  • Filmul este primul film înregistrat.

  • Filmul este salvat în memoria internă.

  • Filmul este înregistrat la o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).

  • Când acţionaţi camera video, redarea demonstrației va fi întreruptă.