Setare dată şi oră

  1. [Setare] [Setări ceas] [Setare dată şi oră].

  1. Selectaţi elementul dorit ([Format dată şi oră], [Ora de vară] sau [Dată şi oră]).


Format dată şi oră
Puteţi selecta unul dintre cele 4 tipuri de formate pentru dată şi oră.

Ora de vară
Puteţi modifica această setare fără a opri ceasul.
Dezactivat
Nu setează ora de vară.

Activat
Setează ora de vară. Ceasul va fi dat cu 1 oră înainte.


Dată şi oră
Puteţi regla ceasul.