Regl. autom. zonă (HDR-PJ650V/ PJ650VE/ PJ660V/ PJ660VE)

Camera video poate compensa automat diferenţele de fus orar, preluând informaţiile despre locaţie de la sistemul GPS.
  1. [Setare] [Setări ceas] [Regl. autom. zonă].

  1. Selectaţi elementul dorit.


Activat
Compensează automat diferenţele de fus orar.

Dezactivat
Nu compensează automat diferenţele de fus orar.

Note
  • Trebuie să setaţi data şi ora pe camera video înainte de a o utiliza. [Detalii]

  • Camera video poate să nu compenseze automat diferenţele de fus orar, în funcţie de ţara/regiunea selectată pentru camera dvs. video. În acest caz, setaţi [Regl. autom. zonă] la [Dezactivat].