Dacă aveţi probleme

Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea camerei video, urmaţi paşii de mai jos.
  1. Consultaţi elementele din capitolul „Depanare” şi verificaţi camera video.

Dacă apare un cod precum „C:(sau E:) :” pe ecran, consultaţi „Afişaj de auto-diagnosticare”.
  1. Deconectaţi sursa de alimentare, conectaţi-o din nou după circa 1 minut şi porniţi camera video.

  1. Selectaţi [Setare] [Setări generale] [Iniţializare].

  • Dacă selectaţi [Iniţializare], toate setările, inclusiv setarea ceasului, sunt resetate.

  1. Contactaţi furnizorul Sony sau un service local autorizat Sony.

  • În funcţie de problemă, este posibil să fie necesară iniţializarea sau schimbarea memoriei interne curente a camerei dumneavoastră video. Procedând astfel, datele stocate în memoria internă vor fi şterse. Asiguraţi-vă că aţi salvat datele din memoria internă pe un alt suport (copie de rezervă), înainte de a trimite camera video la reparat. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi de date din memoria internă.

  • În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm o cantitate minimă de date stocate în memoria internă pentru a putea verifica problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu va copia sau reţine datele dvs.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model