Operaţii generale/Telecomandă fără fir

Aparatul nu poate fi pornit.
 • Montaţi un acumulator încărcat în camera video. [Detalii]

 • Conectorul adaptorului de c.a. a fost deconectat de la sursa de c.a. Conectaţi-l la sursa de c.a. [Detalii]

Camera video nu funcţionează nici atunci când este pornită.
 • Durează câteva secunde înainte ca aparatul să fie gata de filmare după pornirea acestuia. Acesta nu este un defect.

 • Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l după circa 1 minut.

Setările de meniu au fost schimbate automat.
 • În timp ce funcţia Auto inteligent este activă, unele setări de meniu referitoare la calitatea imaginii, se vor schimba automat.

 • Următoarele elemente de meniu revin la setările implicite atunci când comutaţi între modurile de înregistrare a filmelor şi a fotografiilor şi modurile de redare.

 • [Gradare]

 • [Temporizator]

 • [Macro prim plan]

Camera video se încălzeşte.
 • Camera dvs. video se poate încălzi în timpul funcţionării. Acesta nu este un defect.

Se aude un zăngănit când scuturaţi camera video.
 • Dacă nu se aude niciun zgomot când camera video este pornită şi este în modul de înregistrare film/foto, zgomotul este produs de mişcarea lentilelor din interior. Acesta nu este un defect.

Funcţia Auto inteligent este anulată.
 • Setarea Auto inteligent este anulată dacă schimbaţi următoarele setări:

 • [ÎNREGISTRARE cursivă lentă]

 • [Capturare golf]

 • [Echilibru de alb]

 • [Expun./Focaliz. Pct.]

 • [Expunere punctuală]

 • [Focalizare punct]

 • [Expunere]

 • [Focalizare]

 • [IRIS]

 • [Viteză obturator]

 • [Limită AGC]

 • [Expunere adiacente]

 • [Schimbare balans alb]

 • [Low Lux]

 • [Selectare scenă]

 • [Cinematone]

 • [Red. auto zgom. vânt]

 • [Macro prim plan]

 • [SteadyShot]

 • [SteadyShot]

 • [Iluminare spate auto.]

 • [Detecţie feţe]

Telecomanda fără fir furnizată nu funcţionează.
 • Setaţi [Telecomandă] la [Activat]. [Detalii]

 • Introduceţi o baterie în compartimentul pentru baterie cu polarităţile +/– conform semnelor +/–. [Detalii]

 • Eliminaţi toate obstacolele dintre telecomanda fără fir şi senzorul pentru telecomandă.

 • Nu ţineţi senzorul pentru telecomandă în bătaia surselor de lumină puternică, cum ar fi lumina directă a soarelui sau iluminarea din spate. În caz contrar, este posibil ca telecomanda fără fir să nu funcţioneze corespunzător.

Un alt dispozitiv DVD funcţionează atunci când utilizaţi telecomanda fără fir furnizată.
 • Selectaţi un mod de comandă diferit de DVD 2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiţi senzorul dispozitivului DVD cu hârtie neagră.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model