Acumulatori/surse de alimentare

Alimentarea se opreşte brusc.
 • Utilizaţi adaptorul de c.a.

 • În setarea implicită, camera video se opreşte automat dacă nu o utilizaţi timp de aproximativ 2 minute ([Economisire energ.]). Schimbaţi setarea [Economisire energ.] sau porniţi din nou camera video. [Detalii]

Ledul POWER/CHG (încărcare) nu se aprinde în timpul încărcării acumulatorului.
 • Montaţi corect acumulatorul în camera video. [Detalii]

 • Conectaţi corect cablul de alimentare la sursa de c.a.

 • Acumulatorul este complet încărcat. [Detalii]

Ledul POWER/CHG (încărcare) se aprinde intermitent în timpul încărcării acumulatorului.
 • Când încărcaţi acumulatorul cu cablul USB încorporat, deconectaţi cablul USB încorporat şi conectaţi-l din nou.

 • Dacă temperatura acumulatorului este prea ridicată sau prea scăzută, este posibil să nu îl puteţi încărca. [Detalii]

 • Montaţi corect acumulatorul în camera video. Dacă problema nu se rezolvă, deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a. şi contactaţi furnizorul Sony. Acumulatorul poate fi deteriorat. [Detalii]

Indicatorul pentru autonomia rămasă a acumulatorului nu indică durata corectă.
 • Temperatura înconjurătoare este prea ridicată sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.

 • Acumulatorul nu a fost încărcat suficient. Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. [Detalii]

 • În funcţie de mediul de utilizare al camerei video, este posibil ca durata indicată să nu fie corectă.

Acumulatorul se descarcă rapid.
 • Temperatura ambiantă este prea ridicată sau prea scăzută. Acesta nu este un defect.

 • Acumulatorul nu a fost încărcat suficient. Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă problema nu dispare, înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. [Detalii]

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model