Ecran LCD/vizor

Elementele de meniu sunt estompate în gri.
  • Nu puteţi selecta elementele estompate în gri în situaţia actuală de înregistrare/redare.

  • Există anumite funcţii ce nu pot fi acţionate simultan.

Butoanele nu apar pe ecranul LCD.
  • Atingeţi uşor ecranul LCD.

Butoanele de pe ecranul tactil nu funcţionează corect sau nu funcţionează deloc.
  • Ajustaţi ecranul tactil ([Calibrare]). [Detalii]

Butoanele de pe ecranul LCD dispar rapid.
  • Dacă setaţi [Setare afişaj] la [Activat], butoanele nu dispar de pe ecranul LCD în timpul modului de înregistrare. [Detalii]

Apare o reţea de puncte pe ecran.
  • Aceste puncte reprezintă rezultatul normal al procesului de fabricaţie a ecranului şi nu afectează în niciun fel înregistrarea.

Retroiluminarea ecranului LCD se opreşte dacă nu încercaţi să acţionaţi camera video o perioadă de timp.
  • În setarea implicită, retroiluminarea ecranului LCD se opreşte automat dacă nu încercaţi să acţionaţi camera video timp de peste 1 minut ([Economisire energ.]). [Detalii]

Imaginea din vizor nu este clară.
  • Mişcaţi cursorul de reglare a lentilelor vizorului până când imaginea apare clar. [Detalii]

Imaginea din vizor nu mai este afişată.
  • Închideţi panoul LCD. Chiar dacă este scos vizorul, nu este afişată nicio imagine în vizor când panoul LCD este deschis.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model