Cartelă de memorie

Nu pot fi efectuate operaţii când este folosită cartela de memorie.
  • Dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată pe un computer, formataţi-o din nou cu camera video. [Detalii]

Imaginile stocate pe cartela de memorie nu pot fi şterse.
  • Numărul maxim de imagini pe care le puteţi şterge într-o operaţie pe ecranul index este de 100.

  • Nu puteţi şterge imaginile protejate.

Numele fişierului de date nu este indicat corect sau se aprinde intermitent.
  • Fişierul este deteriorat.

  • Formatul de fişier nu este acceptat de camera video. [Detalii]

Imaginile nu pot fi redate sau cartela de memorie nu este recunoscută.
  • Dispozitivul de redare nu acceptă redarea cartelelor de memorie. [Detalii]

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model