Redare

Imaginile nu pot fi redate.
 • Selectaţi tipul de suport media de înregistrare pe care doriţi să-l redaţi. [Detalii]

 • Selectaţi calitatea imaginii filmului pe care doriţi să-l redaţi. [Detalii]

 • Este posibil să nu puteţi reda imaginile înregistrate cu alte dispozitive. Acesta nu este un defect.

Fotografiile nu pot fi redate.
 • Fotografiile nu pot fi redate dacă aţi modificat fişierele sau folderele sau dacă aţi editat datele pe un computer. (În acest caz, numele fişierului luminează intermitent.) Acesta nu este un defect.

Filmul îngheaţă.
 • Sunt redate fotografiile înregistrate în timpul filmării. În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt redate continuu.

apare pe o miniatură.
 • Acest simbol poate apărea pe o imagine înregistrată cu alte dispozitive, editată pe un computer etc.

 • Aţi scos adaptorul de c.a. sau acumulatorul în timp ce simbolul suportului de înregistrare din colţul din dreapta sus clipea sau înainte ca ledul de acces să se fi stins după înregistrare. Acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de imagine şi va apărea simbolul .

apare pe o miniatură.
 • Fişierul bază de date a imaginilor poate fi deteriorat.

 • Verificaţi fişierul de bază de date selectând [Setare] [Setări suport] [Rep. fiş. bd. imagine] suportul de înregistrare. Dacă simbolul nu dispare, ştergeţi imaginea cu . [Detalii]

În timpul redării nu se aude niciun sunet sau se aude un sunet slab.
 • Dacă reduceţi volumul la nivelul minim prin ajustarea în [Nivel înreg. audio], sunetul filmelor nu poate fi înregistrat. [Detalii]

 • Sunetele nu sunt înregistrate dacă filmaţi cu opţiunile [ÎNREGISTRARE cursivă lentă] sau [Capturare golf].

Sunetul din partea stângă şi cel din partea dreaptă nu sunt echilibrate atunci când redaţi filme pe computere sau pe alte dispozitive.
 • Schimbaţi tipul de conversie a sunetului (tip de reducere) atunci când redaţi pe dispozitive stereo pe 2 canale. Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu dispozitivul de redare pentru detalii.

 • Schimbaţi sunetul la 2 canale atunci când creaţi un disc utilizând software-ul „PlayMemories Home”.

 • Acest lucru se întâmplă atunci când sunetul surround înregistrat pe 5,1 canale este convertit în sunet pe 2 canale (sunet stereo normal) de un computer sau de un alt dispozitiv. Acesta nu este un defect.

 • Înregistraţi sunetul cu [Mod audio] setat la [Stereo 2ch]. [Detalii]

Filmele demonstrative nu pot fi redate.
 • Selectați memoria internă pentru suportul de înregistrare și calitatea imaginii de înaltă definiție (HD).

Este redat automat un film.
 • Filmele sunt redate automat ca un film demonstrativ când îndeplinesc anumite condiţii în camera video. Acesta nu este un defect. [Detalii]

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model