Redare pe televizor

Nu pot fi redate nici imaginea, nici sunetul pe televizorul conectat.
  • Imaginile nu sunt transmise prin mufa HDMI OUT dacă acestea sunt protejate de semnale de protecţie ale dreptului de autor.

Marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor apar uşor tăiate atunci când sunt afişate pe un televizor conectat.
  • Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor atunci când sunt redate pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la dimensiune completă.

  • Este recomandat să înregistraţi imagini utilizând chenarul exterior al [Caroiaj] pentru ghidare. [Detalii]

Imaginea apare deformată pe televizorul 4:3.
  • Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi o imagine înregistrată în modul 16:9 (panoramic) pe un televizor 4:3. Setaţi [Tip TV] corect şi redaţi imaginea. [Detalii]

Apar dungi negre în partea de sus şi de jos a ecranului televizorului 4:3.
  • Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi o imagine înregistrată în modul 16:9 (panoramic) pe un televizor 4:3. Acesta nu este un defect.

Imaginile redate nu apar pe ecranul LCD atunci când conectaţi camera video la un televizor.
  • Redarea cu evidenţiere sau scenariile nu vor apărea pe ecranul LCD al camerei video dacă aceasta este conectată la un televizor şi redă imagini.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model