Afişaj de auto-diagnosticare

Dacă apar indicatori pe ecranul LCD sau în vizor, verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după câteva încercări de soluţionare, contactaţi furnizorul Sony sau un service local autorizat Sony. Atunci când contactaţi centrul, comunicaţi întregul cod de eroare începând cu C sau E afişat pe ecran.
 • Este posibil să auziţi o melodie atunci când un indicator de avertizare important apare pe ecran.

C:(sau E:) : (Afişaj de auto-diagnosticare)
C:04:
 • Acumulatorul nu este un acumulator „InfoLITHIUM” (seria V). Utilizaţi un acumulator „InfoLITHIUM” (seria V). [Detalii]

 • Introduceţi corect conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. în mufa DC IN a camerei video. [Detalii]

C:06:
 • Temperatura acumulatorului este ridicată. Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un loc răcoros.

C:13: / C:32:
 • Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi porniţi din nou camera video.

E::
(Avertizare referitoare la încărcarea acumulatorului)
 • Acumulatorul este aproape descărcat.

 • În funcţie de mediul de înregistrare sau de starea acumulatorului, poate lumina intermitent chiar dacă mai sunt 20 de minute de autonomie.

(Indicator de avertizare referitor la temperatura acumulatorului)
 • Temperatura acumulatorului este ridicată. Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un loc răcoros.

(Indicator de avertizare referitor la cartela de memorie)
Aprindere intermitentă lentă
 • Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie. [Detalii]


Aprindere intermitentă rapidă
 • Nu există suficient spaţiu liber pentru înregistrarea imaginilor. După ce stocaţi imaginile pe un alt suport, ştergeţi imaginile care nu sunt necesare [Detalii] sau formataţi cartela de memorie [Detalii].

 • Fişierul bază de date a imaginilor poate fi deteriorat.
  Verificaţi fişierul de bază de date selectând [Setare] [Setări suport] [Rep. fiş. bd. imagine] suportul de înregistrare.

 • Cartela de memorie este deteriorată.

(Indicatori de avertizare referitori la formatarea cartelei de memorie)
 • Cartela de memorie este deteriorată.

 • Cartela de memorie nu este formatată corect. [Detalii]

(Indicator de avertizare referitor la cartele de memorie incompatibile)
 • Aţi introdus o cartelă de memorie incompatibilă. [Detalii]

(Indicator de avertizare referitor la protecţia la scriere a cartelei de memorie)
 • Cartela de memorie este protejată la scriere.

 • Accesul la cartela de memorie a fost restricţionat de un alt dispozitiv.

(Indicator de avertizare referitor la dispozitivul extern)
 • Fişierul bază de date a imaginilor poate fi deteriorat.
  Verificaţi fişierul de bază de date selectând [Setare] [Setări suport] [Rep. fiş. bd. imagine] suportul de înregistrare.

 • Dispozitivul extern este deteriorat.

(Indicatori de avertizare referitori la formatarea dispozitivului extern)
 • Dispozitivul extern este deteriorat.

 • Dispozitivul extern nu este formatat corect

(Indicator de avertizare referitor la vibraţia camerei)
 • Cantitatea de lumină este insuficientă, astfel că apar uşor vibraţii ale camerei. Utilizaţi bliţul.

 • Camera video nu este stabilă, astfel că apar uşor vibraţii ale camerei. Ţineţi camera video ferm cu ambele mâini atunci când înregistraţi imagini. Cu toate acestea, reţineţi că indicatorul de avertizare referitor la vibraţia camerei nu va dispărea.

(Indicator de avertizare referitor la înregistrarea fotografiilor)
 • Suportul de înregistrare este plin.

 • Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.

 • Când [Mod REC ] este setat la [Calitate maximă], [Calitate 60p] (modele cu sistem color NTSC) sau [Calitate 50p] (modele cu sistem color PAL), nu puteţi captura fotografii în timp ce filmaţi.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model