Despre GPS (Modele cu GPS)

Sistemul GPS (Global Positioning System) este un sistem care calculează locaţia geografică cu ajutorul sateliţilor spaţiali ai S.U.A. de înaltă precizie. Acest sistem vă permite să localizaţi cu precizie locaţia dvs. exactă pe Pământ. Sateliţii GPS sunt poziţionaţi pe 6 orbite, la aproximativ 20.000 de km deasupra Pământului. Sistemul GPS este compus din minimum 24 de sateliţi GPS. Un receptor GPS primeşte semnale radio de la sateliţi şi calculează locaţia curentă a receptorului pe baza informaţiilor orbitale (date almanah) şi durata de călătorie a semnalelor etc.
Determinarea unei locaţii se numeşte „triangulaţie”. Un receptor GPS poate determina latitudinea şi longitudinea locaţiei prin primirea semnalelor de la minimum 3 sateliţi.
 • Întrucât poziţia sateliţilor GPS variază în mod constant, este posibil ca determinarea locaţiei să dureze sau ca receptorul să nu poată determina deloc locaţia, în funcţie de locaţia şi de ora utilizării camerei video.

 • „GPS” este un sistem proiectat pentru determinarea locaţiei geografice prin triangulaţia semnalului radio de la sateliţii GPS. Evitaţi utilizarea funcţiei GPS pe camera video în locuri unde sunt blocate sau reflectate semnalele radio, cum ar fi locuri umbrite înconjurate de clădiri sau copaci etc. Utilizaţi camera video în câmp deschis.

 • Este posibil să nu puteţi înregistra informaţii despre locaţie când semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la camera video, de exemplu în următoarele situaţii:

 • În tuneluri, în spaţii interioare sau la adăpostul clădirilor.

 • Printre clădiri înalte sau pe străzi înguste înconjurate de clădiri.

 • În locaţii subterane, locaţii înconjurate de copaci deşi, sub un pod suspendat sau în locaţii unde sunt generate câmpuri magnetice, cum ar fi în apropierea cablurilor cu voltaj ridicat.

 • Lângă dispozitive care generează semnale radio cu aceleaşi frecvenţe ca și cele ale camerei video: aproape de banda de telefonie mobilă de 1,5 GHz etc.

 • Când încărcaţi sau partajaţi pe Web imagini înregistrate cu [Setare GPS] setat la [Activat], informaţiile despre locaţie pot fi făcute cunoscute altor persoane în mod neintenţionat. Dacă doriţi să evitaţi această situaţie, setaţi [Setare GPS] la [Dezactivat].

Despre erorile de triangulaţie

 • Dacă vă mutaţi în altă locaţie după pornirea camerei video, este posibil ca iniţializarea triangulaţiei să dureze mai mult, în comparaţie cu momentele în care staţi în acelaşi loc.

 • Eroare cauzată de poziţia sateliţilor GPS
  Camera video efectuează automat triangulaţia locaţiei dvs. actuale atunci când aceasta primeşte semnale radio de la minimum 3 sau mai mulţi sateliţi GPS. Eroarea de triangulare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 10 m. În funcţie de mediul locaţiei, eroarea de triangulaţie poate fi mai mare. În acest caz, este posibil ca locaţia dvs. reală să nu corespundă celei de pe hartă, pe baza informaţiilor GPS. Cu toate acestea, sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii, iar gradul de acurateţe poate fi schimbat intenţionat.

 • Eroare în timpul procesului de triangulaţie
  Camera video obţine informaţii despre locaţie periodic în timpul triangulaţiei. Există o mică diferenţă de timp între momentul în care informaţiile despre locaţie sunt obţinute şi momentul în care acestea sunt înregistrate pe o imagine; prin urmare, este posibil ca locaţia reală de înregistrare să nu corespundă cu exactitate locaţiei de pe hartă, pe baza informaţiilor GPS.

Despre restricţionarea utilizării funcţiei GPS

 • Folosiţi funcţia GPS în conformitate cu situaţia şi reglementările în vigoare ale ţărilor/regiunilor în care utilizaţi camera video.

Despre datele hărţii

 • Camera video conţine date de hartă pentru următoarele ţări/regiuni: Europa, Japonia, America de Nord, Oceania etc.

 • Harta integrată este oferită de următoarele companii: harta Japoniei de Zenrin Co., Ltd., alte zone de NAVTEQ.

 • Datele hărţii incluse sunt valabile începând cu data realizării acestui manual.

 • Hărţile GPS vor apărea sub formă de grafică bidimensională, cu excepţia anumitor porţiuni din Japonia, care vor apărea în format 3D.

 • Harta afişează întotdeauna nordul în partea de sus.

 • Nu puteţi schimba limba hărţii.

 • Nu puteţi actualiza datele hărţii.

 • Scara hărţii este de la 25 m până la 6.000 km.

Despre sistemul de coordonate geografice

 • Este utilizat sistemul de coordonate geografice „WGS-84”.

Despre drepturile de autor

 • Datele hărţii camerei video sunt protejate de drepturi de autor. Copierea neautorizată sau o altă utilizare a datelor hărţii poate încălca anumite legi privind drepturile de autor.

Despre funcţia de navigare

 • Camera video nu are o funcţie de navigare care utilizează GPS.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model