Despre utilizare şi întreţinere

Despre înregistrare

 • Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi funcţia de înregistrare pentru a vă asigura că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără probleme.

 • Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau redarea nu este posibilă din cauza unei defecţiuni a camerei video, a suportului de înregistrare etc.

 • Sistemele TV color diferă în funcţie de ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe un televizor, aveţi nevoie de un televizor care să accepte formatul de semnal pentru camera dumneavoastră video. Pentru detalii despre formatul de semnal, consultaţi „Informaţii despre model”.

 • Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale pot fi protejate de drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate să contravină legilor drepturilor de autor.

Observaţii despre folosire

 • Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni: Dacă se efectuează una dintre aceste operaţiuni, suportul de înregistrare poate fi deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil de redat, se pot pierde sau pot apărea alte defecţiuni.

 • scoaterea cartelei de memorie când ledul de acces este aprins sau clipeşte

 • scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de c.a. din camera video sau supunerea camerei la şocuri mecanice sau vibraţii când ledul POWER/CHG (încărcare) este aprins sau luminează intermitent în verde sau ledul de acces este aprins sau luminează intermitent

 • Când camera video este conectată la alte dispozitive printr-o conexiune USB, iar alimentarea camerei este pornită, nu închideţi panoul LCD. În caz contrar, se pot pierde datele de imagini înregistrate.

 • Folosiţi camera video conform reglementărilor locale.

Panou LCD, vizor

 • Ecranul LCD şi vizorul sunt produse cu ajutorul unei tehnologii extrem de precise, astfel că peste 99,99 % dintre pixeli sunt funcţionali. Cu toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD să apară în mod constant nişte puncte mici negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie, albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi nu afectează în niciun fel înregistrarea.

A: Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
B: Puncte negre

Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje de pe ecran

 • Designul şi specificaţiile camerei video şi ale accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.

 • În acest manual, memoria internă a camerei video digitale şi cartela de memorie sunt numite „suporturi de înregistrare”.

 • În acest manual, discul DVD înregistrat cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este numit disc de înregistrare AVCHD.

Despre utilizare şi întreţinere

 • Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi sau la apă.

 • Nu ţineţi camera video de următoarele componente şi de capacele mufelor.


Capac conector
Parasolar
Ecran LCD
Acumulator
Cablu USB încorporat
Vizor

 • Nu îndreptaţi camera video spre soare. Procedând astfel, camera ar putea funcţiona necorespunzător. Înregistraţi imagini ale soarelui numai în condiţii de luminozitate scăzută, cum ar fi în amurg.

 • Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi accesoriile în următoarele locuri:

 • În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 ˚C, cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă surse de căldură sau într-o maşină parcată la soare. Se pot defecta sau deforma.

 • Lângă câmpuri magnetice puternice sau vibraţii mecanice. Camera video se poate defecta.

 • Lângă unde radio sau radiaţii puternice. Camera video poate să nu mai înregistreze corect.

 • Lângă echipamente precum televizoare sau radiouri. Pot apărea zgomote.

 • Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip sau praf în camera video, aceasta se poate defecta. Uneori, acest defect nu se poate repara.

 • În apropierea ferestrelor sau a uşilor, unde ecranul LCD, vizorul sau obiectivul pot fi expuse la lumina directă a soarelui. Acest lucru poate deteriora interiorul vizorului sau ecranul LCD.

 • Pentru alimentarea cu curent continuu sau cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile recomandate în acest manual de utilizare.

 • Evitaţi contactul camerei video cu apa, de exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori, acest defect nu se poate repara.

 • Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de reutilizare.

 • Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea, modificarea, şocurile fizice sau impacturile, cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe produs. Acordaţi o atenţie deosebită obiectivului.

 • Menţineţi închis ecranul LCD şi vizorul atunci când nu utilizaţi camera video.

 • Nu utilizaţi camera video când este înfăşurată într-un prosop, de exemplu. În caz contrar, aceasta s-ar putea încinge în interior.

 • Atunci când decuplaţi cablul de alimentare, trageţi de conector, nu de fir.

 • Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare pentru a nu-l deteriora.

 • Nu utilizaţi un acumulator deformat sau deteriorat.

 • Menţineţi curate contactele metalice.

 • Dacă s-a scurs electrolit din baterie:

 • Consultaţi un service local autorizat Sony.

 • Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în contact cu pielea.

 • Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu foarte multă apă şi consultaţi medicul.

Atunci când nu utilizaţi camera video pentru o perioadă lungă de timp

 • Pentru a păstra camera video într-o stare optimă de funcţionare pentru un timp îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.

 • Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l depozita.

Notă privind temperatura camerei video/acumulatorului

 • Atunci când temperatura camerei video sau a acumulatorului devine deosebit de ridicată sau deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi înregistra sau reda cu camera video, din cauza funcţiilor de protecţie ale camerei video care se activează în astfel de situaţii. În acest caz, apare un indicator pe ecranul LCD sau pe vizor.

Observaţii despre încărcarea cu un cablu USB

 • Încărcarea nu este posibilă cu toate computerele.

 • Dacă veţi conecta camera video la un laptop care nu este conectat la o sursă de alimentare, acumulatorul laptopului se va descărca. Nu lăsaţi camera video astfel conectată la un computer.

 • Nu este garantată încărcarea cu un computer asamblat sau modificat personal sau printr-un hub USB. Camera video poate să nu funcţioneze corect, în funcţie de dispozitivul USB folosit cu computerul.

Când camera video este conectată la un computer sau accesorii

 • Nu încercaţi să formataţi suportul de înregistrare al camerei video cu ajutorul computerului. Procedând astfel, camera video poate să nu funcţioneze corect.

 • Atunci când conectaţi camera video la un alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de comunicare, aveţi grijă să introduceţi corect mufa de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea defecţiuni ale camerei video.

 • Când camera video este conectată la alte dispozitive printr-o conexiune USB, iar alimentarea camerei este pornită, nu închideţi panoul LCD. În caz contrar, se pot pierde datele de imagini înregistrate.

Observaţii despre accesoriile opţionale

 • Recomandăm folosirea unor accesorii Sony originale.

 • Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie disponibile accesoriile originale Sony.

Talpă cu interfaţă multiplă

 • Când utilizaţi un microfon dedicat sau un difuzor portabil, alimentarea acestora porneşte sau se opreşte în funcţie de alimentarea camerei video.

 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu accesoriul utilizat pentru detalii.

 • Pentru a monta un accesoriu, introduceţi şi fixaţi accesoriul în Talpă cu interfaţă multiplă, apăsând-ul şi glisându-l până se opreşte.

 • Atunci când înregistraţi filme utilizând un bliţ extern (se vinde separat) conectat la conectorul pentru accesorii, opriţi bliţul extern pentru a împiedica înregistrarea zgomotului de încărcare.

 • Bliţul extern (se vinde separat) şi bliţul încorporat nu se pot utiliza simultan.

 • Atunci când se conectează un microfon extern (se vinde separat), acesta are prioritate faţă de microfonul încorporat.

Note despre telecomanda fără fir

 • Înlăturaţi folia de izolare (A) înainte de a utiliza telecomanda fără fir.

 • Îndreptaţi telecomanda fără fir spre senzorul pentru telecomandă pentru a utiliza camera video.

 • Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu s-a trimis nicio comandă de la telecomanda fără fir, va dispărea cadrul bleu. Atunci când apăsaţi pe /// sau pe ENTER din nou, cadrul va apărea în poziţia în care a fost afişat ultima dată.

 • Nu puteţi selecta anumite butoane de pe ecranul LCD sau de pe vizor utilizând ///.

Pentru a schimba bateria telecomenzii fără fir

 1. În timp ce apăsaţi pe colţul capacului (A), introduceţi unghia în fantă pentru a scoate compartimentul pentru baterie.

 1. Aşezaţi o baterie nouă cu partea marcată cu + în sus.

 1. Introduceţi compartimentul pentru baterie înapoi în telecomanda fără fir până când face clic.


AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă este tratată necorespunzător. Nu reîncărcaţi, nu dezasamblaţi şi nu aruncaţi bateria în foc.

 • Atunci când bateria cu litiu se descarcă, este posibil ca distanţa de funcţionare a telecomenzii fără fir să se reducă sau ca aceasta să nu funcţioneze corespunzător. În acest caz, înlocuiţi bateria cu o baterie Sony CR2025 cu litiu. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta riscuri de incendiu sau de explozie.

Despre manevrarea ecranului LCD

 • Dacă lăsaţi urme de degete, cremă de mâini etc. pe ecranul LCD, învelişul ecranului LCD se va desprinde uşor. Ştergeţi aceste urme cât mai repede.

 • Dacă ştergeţi ecranul LCD puternic cu un şerveţel, etc., este posibil ca învelişul ecranului LCD să se zgârie.

 • Dacă ecranul LCD se murdăreşte de urme de degete sau praf, se recomandă îndepărtarea uşoară a acestor urme de pe ecran şi curăţarea acestuia cu o cârpă moale etc.

Ecranul LCD

 • Nu aplicaţi o presiune mare asupra ecranului LCD, deoarece acest lucru poate crea o distribuţie inegală a culorilor şi alte defecţiuni.

 • Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală. Acesta nu este un defect.

 • În timp ce utilizaţi camera video, partea din spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta nu este un defect.

Pentru a curăţa carcasa şi lentilele proiectorului

 • Ştergeţi uşor carcasa şi lentilele cu o cârpă moale, cum ar fi o cârpă de şters praful sau o lavetă de şters geamuri.

 • În cazul în care carcasa şi lentilele proiectorului sunt foarte murdare, curăţaţi corpul camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor cu apă, apoi ştergeţi carcasa şi lentile proiectorului cu o cârpă moale uscată.

 • Evitaţi următoarele pentru a nu deforma carcasa, deteriora suprafaţa exterioară sau zgâria obiectivul:

 • Utilizarea produselor chimice precum diluant, benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu substanţe chimice, substanţe împotriva insectelor, insecticide sau emulsii pentru protecţie solară

 • Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile murdare cu substanţele menţionate mai sus

 • Lăsarea camerei video în contact cu obiecte de cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă de timp

Pentru a curăţa bliţul

 • Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de degete sau este prăfuit, este recomandat să utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.

Despre întreţinerea şi păstrarea obiectivului

 • Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale în următoarele cazuri:

 • Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa obiectivului

 • În locuri foarte calde sau umede

 • Când obiectivul este expus unei atmosfere saline, cum ar fi la mare

 • Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de murdărie şi praf.

 • Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi periodic obiectivul şi depozitaţi-l conform instrucţiunilor de mai sus.

Subiecte corelate
Informaţii despre modelul dumneavoastră de cameră video: Informaţii despre model