Durata de încărcare

Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet descărcat.

Acumulator
Durată de încărcare
Adaptor de c.a.
Cablu USB încorporat* (când folosiţi computerul)
NP-FV50 (furnizat)
155
280
NP-FV70
195
545
NP-FV100
390
1.000

  • Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură de 25 ˚C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 ˚C şi 30 ˚C.

* Duratele de încărcare sunt calculate fără utilizarea cablului de conexiune USB.