Durată de înregistrare şi redare estimată cu fiecare acumulator


„HD” înseamnă o calitate a imaginii de înaltă definiţie, iar „STD” înseamnă o calitate standard a imaginii.

Durată de înregistrare

Durata aproximativă disponibilă când utilizaţi un acumulator complet încărcat.
(unitate: minut)


Acumulator
Durată de înregistrare continuă
Durată de înregistrare tipică
Calitate imagine
HD
MP4
STD
HD
MP4
STD
NP-FV50 (furnizat)
120
130
130
140
130
140
60
65
65
70
65
70
NP-FV70
250
270
270
290
270
290
125
135
135
145
135
145
NP-FV100
500
540
535
580
535
580
250
265
265
290
265
290

  • Sus: Când ecranul LCD este deschis
    Jos: Când înregistraţi prin vizor fără a deschide ecranul LCD

  • Fiecare durată de înregistrare este măsurată când camera video înregistrează filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu opţiunea [Mod REC ] setată la [ standard].

  • Durata de înregistrare tipică indică durata atunci când repetaţi pornirea/oprirea înregistrării, comutarea [Mod fotografiere] şi utilizarea zoom-ului.

  • Duratele sunt calculate la utilizarea camerei la 25 ˚C. Se recomandă o temperatură între 10 ˚C şi 30 ˚C.

  • Durata de înregistrare şi redare va fi mai scurtă în funcţie de condiţiile în care folosiţi camera video, precum atunci când utilizaţi camera video la temperaturi scăzute.

Durată de redare

Durata aproximativă disponibilă când utilizaţi un acumulator complet încărcat.
(unitate: minut)


Acumulator
Calitate imagine
HD
MP4
STD
NP-FV50 (furnizat)
200
215
200
225
200
225
NP-FV70
415
440
415
465
415
465
NP-FV100
830
870
830
925
830
925

  • Sus: Când ecranul LCD este deschis
    Jos: Când înregistraţi prin vizor fără a deschide ecranul LCD