Despre mărcile comerciale

 • „Handycam” şi sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony Corporation.

 • „AVCHD”, sigla „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi „AVCHD Progressive” sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.

 • „Memory Stick”, „”, „Memory Stick Duo”, „”, „Memory Stick PRO Duo”, „”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „”, „Memory Stick XC-HG Duo”, „”, „MagicGate”, „”, „MagicGate Memory Stick” şi „MagicGate Memory Stick Duo” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony Corporation.

 • „InfoLITHIUM” este o marcă comercială a Sony Corporation.

 • „x.v.Color” şi „x.v.Colour” sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony Corporation.

 • „BIONZ” este o marcă comercială a Sony Corporation.

 • este o marcă comercială înregistrată a firmei Sony Corporation.

 • „BRAVIA” este o marcă comercială a Sony Corporation.

 • Blu-ray Disc şi Blu-ray sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

 • Dolby şi simbolul double-D sunt mărci comerciale ale firmei Dolby Laboratories.

 • Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

 • Mac, Mac OS şi App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei Apple Inc.

 • Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din Statele Unite ale Americii şi din alte ţări.

 • ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony Computer Entertainment Inc.

 • NAVTEQ şi sigla NAVTEQ Maps sunt mărci comerciale înregistrate ale NAVTEQ în S.U.A. şi alte ţări.

 • Sigla SDXC este o marcă comercială a firmei SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard este o marcă comercială a MultiMediaCard Association.

 • Facebook şi simbolul „f” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei Facebook, Inc.

 • YouTube şi simbolul YouTube sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei Google Inc.

 • Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei Google Inc.

 • iOS este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Cisco Systems, Inc. şi/sau afiliaţilor săi în Statele Unite şi în alte ţări anumite.

 • Wi-Fi, simbolul Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA şi WPA2 sunt mărci comerciale înregistrate ale firmei Wi-Fi Alliance.


Toate celelalte nume de produse menţionate aici pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. Mai mult, şi nu sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.