SRS-BTV5

Koppelen en verbinden met een "Walkman"

  1. Plaats een "Walkman" binnen 1 meter van het systeem.

  1. Verschuif de POWER-schakelaar om het systeem in te schakelen.

Het systeem schakelt standaard automatisch om naar de koppelmodus.
De  (BLUETOOTH) indicator (blauw) knippert snel in de koppelmodus.
Om het systeem de volgende keer om te laten schakelen naar de koppelmodus, houdt u de schakelaar ongeveer 2 seconden naar de kant PAIRING geschoven terwijl het systeem uitgeschakeld is. Het systeem laat een pieptoon horen wanneer het omschakelt naar de koppelmodus.
  1. Voer de koppelingsprocedure op de "Walkman" uit om het systeem te herkennen.

Als de lijst met herkende apparaten op het scherm van de "Walkman" wordt weergegeven, selecteert u "SRS-BTV5".
Als een wachtwoord moet worden ingevoerd op het scherm van de "Walkman", voert u "0000" in.
Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "PIN-nummer" of "sleutel" genoemd.
  1. Breng de BLUETOOTH-verbinding vanaf de "Walkman" tot stand.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, gaat de  (BLUETOOTH) indicator (blauw) branden.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met uw "Walkman" is meegeleverd voor details.
Opmerking
  • Als BLUETOOTH-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld behalve in de volgende gevallen:

  • Koppelingsgegevens zijn gewist, bijvoorbeeld na een reparatie.

  • Het systeem is met 5 of meer apparaten gekoppeld. Het systeem kan met maximaal 4 apparaten worden gekoppeld; indien een nieuw apparaat wordt gekoppeld als er al 4 apparaten zijn gekoppeld, wordt het apparaat waarmee het langst geleden verbinding is gemaakt vervangen door het nieuwe.

  • Als de herkenning van het systeem door het apparaat dat u wilt verbinden is gewist.

  • Het systeem wordt geïnitialiseerd. Alle koppelingsgegevens worden gewist.