SRS-BTV5

Verbinden met de gekoppelde "Walkman"

  1. Schakel het systeem in.

  1. Breng de BLUETOOTH-verbinding vanaf de "Walkman" tot stand.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met uw "Walkman" is meegeleverd voor details.