SRS-BTV5

Verbinden met een smartphone door One Touch

Door het systeem aan te raken met de smartphone, wordt het systeem automatisch ingeschakeld gevolgd door koppeling en BLUETOOTH-verbinding.
  1. Zet de schakelaar van het systeem op de middelste stand.

U hoeft het systeem niet in te schakelen. Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u het aanraakt met de smartphone.
  1. Raak het systeem aan met de smartphone.

Ontgrendel vooraf het scherm van de smartphone.
Raak het systeem met de smartphone aan op de plaats die met N gemarkeerd is.
Blijf het systeem aanraken met de smartphone totdat ze verbonden zijn.
Wanneer de  (BLUETOOTH) indicator (blauw) stopt met knipperen en blijft branden, is het systeem verbonden met het apparaat.
Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor informatie over de plaats op de smartphone die moet worden aangeraakt.
Tip
  • Wanneer de schakelaar op NFC OFF staat, kunt u geen verbinding maken. De schakelaar kan op NFC OFF worden gezet om te voorkomen dat het systeem inschakelt of verbinding maakt met andere apparaten wanneer u het systeem per ongeluk met een ander apparaat aanraakt. Als u de schakelaar echter op NFC OFF zet terwijl het systeem met een ander apparaat verbonden is, kunt u de verbinding tussen het systeem en het andere apparaat verbreken door het systeem met het apparaat aan te raken.