SRS-BTV5

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

  • Het naamplaatje bevindt zich op de onderkant van het systeem.

  • De netspanningsschakelaar bevindt zich onderaan op de buitenkant.

Overige

  • Controleer vóór gebruik van het systeem of de bedrijfsspanning van het systeem overeenkomt met de spanning van het lokale stroomnet.

  • Het systeem niet op een hellend vlak plaatsen.

  • Het systeem niet in de buurt van een warmtebron, in direct zonlicht, in een extreem stoffige of vochtige ruimte of in de regen plaatsen en niet blootstellen aan mechanische schokken.

  • Geen kleine voorwerpen enz. in de aansluitingen of ventilatieopening aan de achterkant van het systeem steken. Dit kan kortsluiting of storingen veroorzaken.

  • De behuizing niet reinigen met alcohol, benzine of thinner.

  • Het systeem is niet waterdicht en niet spatwaterdicht. Het systeem niet gebruiken op een plaats waar water kan spatten op het systeem of op een plaats die wordt blootgesteld aan vocht.

  • Bij vragen of problemen met betrekking tot dit systeem die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.