NWZ-F804/F805/F806

Bruke høyttaleren

Lyd kan spilles av via den integrerte høyttaleren i Walkman.
  1. Høyttaler

Lyd kommer fra høyttaleren hvis hodetelefonen er frakoblet.
Merknad
  • Det kommer ikke lyd fra høyttaleren når Bluetooth-hodetelefon brukes.

  • Det er ikke sikkert at det kommer lyd fra høyttaleren når tilbehørsutstyr er koblet til WM-PORT-kontakten.

Beslektet emne