NWZ-F804/F805/F806

Slå skjermen på og av

Du kan slå av skjermen når du ikke bruker Walkman. Da unngår du at berøringsskjermen berøres utilsiktet.
  1. Trykk på (Strøm)-knappen.

Skjermen slås da av. Trykk på knappen på nytt for å slå på skjermen.
Tips
  • Du kan angi hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av automatisk.

Beslektet emne