NWZ-F804/F805/F806

Merknader om lading av batteriet

Det følgende er merknader om lading.
  • Ladetiden varierer med batteriets bruksforhold.

  • Hvis batteritiden reduseres til omtrent halvparten av vanlig tid, selv om det blir tilstrekkelig ladet, er det antagelig utbrukt. Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

  • Hvis du lader Walkman etter at den ikke har vært i bruk på lang tid, er det ikke sikkert at datamaskinen gjenkjenner den, eller at det vises noe på skjermen. Lad Walkman i omtrent 10 minutter. Deretter skal den kunne brukes på vanlig måte.

  • Lad batteriet ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C.

  • Batteriet kan lades opp fra helt utladet omtrent 500 ganger før det blir utbrukt. Antall ganger kan variere, avhengig av under hvilke forhold du bruker Walkman.

  • Lad batteriet minst en gang hver sjette måned til et år hvis du ikke bruker Walkman på lang tid.

  • Lading garanteres ikke med hjemmebygd eller endret datamaskin.

  • Ikke la Walkman være tilkoblet en bærbar PC som ikke får strøm fra strømnettet, i lengre tid. Det kan lade ut datamaskinens batteri.

  • Ikke slå på, starte på nytt, eller starte fra hvilemodus, eller slå av datamaskinen, når Walkman er koblet til en datamaskin med USB-kabel. Det kan føre til feilfunksjon for Walkman. Koble fra Walkman fra datamaskinen før du foretar disse handlingene.

  • Walkman kan bli varm under lading. Dette er ikke en feil.