NWZ-F804/F805/F806

Sette på skjermlåsen

Hvis du aktiverer skjermlåsfunksjonen, låses skjermen automatisk når skjermen slås av. Du kan velge hvordan du vil låse skjermen på Walkman fra [Slide], [Pattern] og [Password]. Hvis du glemmer mønsteret, passordet eller lignende, anses det som en reparasjonssak som ikke dekkes av garantien, og du blir ansvarlig for kostnadene for reparasjonen.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Security] - [Skjermlås].

  1. Trykk på ønsket innstilling.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.
Tips
  • Hvis [Attention] vises, skal du lese advarselen som blir gitt om skjermlåsfunksjonen, og trykke på [I understand and agree] - [OK].

Merknad
  • Du bør notere opplåsingskoden du har angitt og oppbevare den som en påminnelse for deg selv. Hvis du glemmer mønsteret, passordet eller lignende, anses det som en reparasjonssak som ikke dekkes av garantien, og du blir ansvarlig for kostnadene for reparasjonen.

Beslektet emne