NWZ-F804/F805/F806

Starte et program

Programskjermbildet viser symbolene for alle programmer som er installert på Walkman. Du kan starte et program ved ganske enkelt å trykke på symbolet på programskjermbildet.
  1. På Hjem-skjermbildet trykker du på .

Programskjermbildet vises.
  1. Trykk på symbolet for de ønskede programmet.

Tips
  • For å lukke programskjermbildet trykker du på (tilbake)-knappen eller (hjem)-knappen.

  • For å vise programmer som ikke vises på programskjermbildet, stryker du skjermbildet til venstre eller høyre.