NWZ-F804/F805/F806

Importere musikk fra CD-plater med Media Go

Bruk Media Go til å kopiere (rippe) musikk fra CD-plater.
Tips
  • Du finner opplysninger om bruk av Media Go i den medfølgende Media Go.

  1. Start Media Go, og sett inn en CD-plate.

Media Go oppdager CD-platen og viser et vindu for CD-opplysninger. Hvis Media Go finner CD-opplysninger (CD-tittel, navn på sang, artistnavn o.l.), vises disse i vinduet.
  1. Klikk på.

Vent til alle sangene er importert.
Tips
  • Anbefalte filformater for ripping til CD-plater er AAC (.mp4) og MP3 (.mp3). Du kan overføre musikk mer effektivt til Walkman i disse formatene.

  • Media GoMedia Go henter CD-opplysninger fra en database på Internett. Men det er ikke sikkert at opplysningene blir tilgjengelig i databasen. Dette avhenger av CD-platen. Hvis CD-platens opplysninger mangler, kan du legge dem til etter importeringen. Du finner opplysninger om hvordan du legger til og redigerer CD-opplysninger i hjelpveiledningen til Media Go.

Merknad
  • Importerte sanger er begrenset til kun privat bruk. Bruk av en sang ut over denne begrensningen, krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Beslektet emne