NWZ-F804/F805/F806

Merknader om hodetelefonen

Veisikkerhet

Unngå å bruke hodetelefonen i situasjoner der hørselen ikke må svekkes.

Unngå hørselsskade

Unngå å bruke hodetelefonen med høy lydstyrke. Hørselsspesialister advarer mot sammenhengende, høy og langvarig spilling. Hvis du opplever å få ringing i ørene, skal du redusere lydstyrken eller avslutte bruken.
Ikke øk lydstyrken brått, særlig ikke ved bruk av hodetelefoner. Øk lydstyrken gradvis for å unngå usedvanlig høyt nivå som smerter i ørene.

Vis hensyn til andre

Hold lydstyrken på et moderat nivå. Da kan du høre lyder utenfra og være hensynsfull mot personer rundt deg.