NWZ-F804/F805/F806

Merknader om den medfølgende programvaren

Følgende merknader gjelder bruk av den medfølgende programvaren.
  • Lover om opphavsrett forbyr kopiering av hele eller deler av den medfølgende programvaren eller de medfølgende håndbøkene, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra rettighetshaver.

  • Ikke under noen omstendighet kan Sonyholdes ansvarlig for noen form for økonomisk skade, tap av fortjeneste, eller krav fra tredjepart, som følge av bruken av den medfølgende programvaren.

  • Den medfølgende programvaren kan ikke brukes med annet utstyr enn det den er beregnet for.

  • Vær oppmerksom på at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene for den medfølgende programvaren blir endret uten varsel.

  • Bruk av annen programvare enn den medfølgende, garanteres ikke.

  • Muligheten til å vise medfølgende programvare på de angitte språkene, er avhengig av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du ønsker å vise.

  • Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på medfølgende programvare.

  • Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.

  • Hvis dataene initialiseres, slettes alle data (sanger, videoer og bilder som er overført til Walkman, og også forhåndsinstallert eksempeldata og programvare). Sørg for å kontrollere data som er lagret i minnet, før initialisering, og lagre nødvendige data på en datamaskin.