NWZ-F804/F805/F806

Walkman virker ikke (reagerer ikke på knappebetjening).

  • Strømmen er ikke på.

  • Det er kondens i Walkman.

  • La Walkman ligge i noen timer.

  • Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.

  • Lad batteriet ved å koble Walkman til en datamaskin som kjører. [Detaljer]

  • Hvis ikke noe skjer etter at du har ladet batteriet, skal du trykke på RESET-knappen for å tilbakestille Walkman. [Detaljer]