NWZ-F804/F805/F806

Walkman virker ikke som den skal.

  • Enheten som er koblet til med USB (datamaskin e.l.), ble slått på eller av mens Walkman var koblet til.

  • Tilbakestill Walkman ved å trykke på RESET-knappen på Walkman. [Detaljer]

    Husk å koble fra Walkman før du slår på eller av USB-enheten.