NWZ-F804/F805/F806

Lydstyrken kan ikke økes.

  • Du lytter via en Bluetooth-forbindelse.

  • Øk lydstyrken på Bluetooth-enheten.

  • Medielydstyrkenivået er satt til null.

  • [AVLS (Volume Limit)] er aktivert.

Om lydstyrkekontroll (kun for land og områder som retter seg etter EU-direktiver)

En alarm (signal)* og en advarsel [Check the volume level] har til hensikt å beskytte ørene dine når du øker lydstyrken til over et bestemt nivå første gang. Du kan avbryte alarmen og advarselen ved å trykke på knappen [OK] i varseldialogboksen.
* Alarmen (signalet) lyder ikke ved tilkobling av en Bluetooth-lydenhet.
Merknad
  • Du kan øke lydstyrken over det angitte nivået når du har avbrutt alarmen og advarselen.

  • Etter den første advarselen, gjentas alarmen og advarselen for hver 20 time som lydstyrken settes over det angitte nivået. Når dette skjer, endres lydstyrken automatisk til den første innstillingen.

  • Hvis lydstyrken settes over det angitte nivået, og du slår av Walkman, settes lydstyrken tilbake til det angitte nivået automatisk.