NWZ-F804/F805/F806

Walkman gjenkjennes ikke som et USB-lager.

  • USB-forbindelse er slått av.

  • Hvis Walkman er i MSC-modus, stryker du på statuslinjen, og trykk på [Turn on USB storage] på meldingspanelet, fulgt av [Turn on USB storage] og deretter på [OK].

  • USB-feilsøking er aktivert.

  • Enkelte enheter og programmer gjenkjenner muligens ikke Walkman når USB-feilsøking er aktivert. Trykk på knappen (meny), og deretter på [System settings] - [ Developer options] - [USB debugging] og fjern avmerkingen i ruten.