NWZ-F804/F805/F806

Datamaskinen gjenkjenner ikke Walkman, selv om den er koblet til med USB-kabel.

 • USB-kabelen er ikke riktig koblet til USB-kontakten på datamaskinen.

 • Koble fra USB-kabelen, og koble den til på nytt.

 • Bruk USB-kabelen som følger med.

 • USB-feilsøking er aktivert.

 • Enkelte enheter og programmer gjenkjenner muligens ikke Walkman når USB-feilsøking er aktivert. Trykk på knappen (meny), og deretter på [System settings] - [ Developer options] - [USB debugging] og fjern avmerkingen i ruten.

 • Det er brukt en USB-hub.

 • Walkman gjenkjennes muligens ikke av datamaskinen hvis det brukes en USB-hub. Koble Walkman direkte til datamaskinens USB-port.

 • Det kan være en feil på datamaskinens USB-kontakt.

 • Koble til Walkman til en annen USB-kontakt på datamaskinen.

 • Når du bruker Walkman for første gang, eller når batterikapasiteten er lav, kan batterimerket vises og det er ikke sikkert at du kan bruke Walkman. Dette er ikke en feil. Vent i omtrent 10 minutter før du bruker den.

 • Programvaregodkjenning kan ta litt tid. Vent en stund.

 • Programvareinstalleringen mislyktes.

 • Installer programvaren på nytt med installeringsprogrammet. Importerte data forblir uendret.

 • Hvis problemet fortsatt er tilstede etter at du har forsøkt løsningene ovenfor, skal du trykke på RESET-knappen på Walkman. [Detaljer]