Увімкнення живлення та встановлення дати й часу

 1. Відкрийте РК-екран відеокамери та ввімкніть живлення.

 • Відеокамеру також можна ввімкнути, натиснувши кнопку POWER.

 1. Виберіть бажану мову, а потім виберіть [Next].

Торкніться кнопки на РК-екрані.
 1. Виберіть потрібний географічний регіон за допомогою /, а потім виберіть [Next].

 1. Установіть [Summer Time], виберіть формат дати, а також дату й час.

 • Якщо параметр [Summer Time] установлено на [On], годинник перейде вперед на 1 годину.

 • Установлюючи дату й час, виберіть один з елементів і налаштуйте значення за допомогою /.

 • Якщо вибрати , налаштування дати й часу завершиться.

Змінення налаштування мови

Можна змінити екранні повідомлення, щоб вони відображалися вказаною мовою.
Виберіть [Setup] [General Settings] [Language Setting] потрібну мову.

Вимкнення живлення

Закрийте РК-екран або натисніть кнопку POWER.
Якщо видошукач висунуто, поверніть його в початкове положення, як це зображено на малюнку нижче.

Увімкнення або вимкнення відеокамери за допомогою РК-екрана або видошукача

Живлення відеокамери увімкнуто або вимкнуто залежно від положення РК-екрана або видошукача.

Положення
Живлення відеокамери
РК-екран
Видошукач
Відкритий
Початкове положення
Увімкнуто
Висунуто
Увімкнуто
Закритий
Початкове положення
Вимкнуто
Висунуто
Увімкнуто

Примітки
 • Якщо видошукач висунуто, то відеокамера не вимикається, навіть якщо РК-екран закритий. Вимикаючи живлення відеокамери, переконайтеся, що видошукач повернувся в початкове положення.


Записування лише за допомогою видошукача

Висуньте видошукач () та закрийте РК-панель, потім налаштуйте потрібний кут нахилу (). Якщо індикатор у видошукачу виглядає затьмареним, відрегулюйте зображення важільцем регулювання об'єктива видошукача, розташованим над видошукачем.

Регулювання нахилу РК-екрана

Спочатку відкрийте РК-панель під кутом 90 градусів до відеокамери (), а потім налаштуйте нахил ().
Примітки
 • Дата й час записування автоматично записуються на носії запису. Під час записування вони не відображаються. Однак їх можна переглянути як [Data Code] під час відтворення. Щоб відтворити їх, виберіть [Setup] [Playback Settings] [Data Code] [Date/Time].

 • Після настройки годинника налаштування часу відбувається автоматично, якщо параметри [Auto Clock ADJ ] і [Auto Area ADJ] встановлені на [On]. Правильне налаштування годинника в автоматичному режимі може бути неможливим залежно від вибраних у відеокамері країни або регіону. У цьому випадку для [Auto Clock ADJ ] і [Auto Area ADJ] установіть значення [Off] (моделі з GPS).

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель
Повторне встановлення дати й часу: [Date & Time Setting]
Калібрування сенсорної панелі: [Calibration]